Agrariërs

Speciale aandacht wil ik hebben voor mensen in de agrarische sector. Zelf opgegroeid op de boerderij en geschoold op de Agrarische Hogeschool in Den Bosch wil ik er speciaal voor deze mensen zijn, vooral omdat zij vaak te maken hebben met specifieke omstandigheden. Veel boeren zijn gewend te varen op eigen kracht. Als door omstandigheden of het ongunstige ondernemersklimaat het tij keert, krijgen zij met de keerzijde te maken. Bovendien hebben zij vaak te maken met een familiedrijf, wat eigen problematiek met zich meebrengt. Zij willen niet te koop lopen met slechte resultaten, en missen dan ook vaak een gesprekspartner. Zo zijn er veel spanningen die zij moeten dragen, maar zij kunnen niet een tijdje rust nemen zoals mensen in loondienst..

Gezien mijn eigen achtergrond kan en wil ik voor deze mensen gesprekspartner zijn, bij wie je je vrij kunt uiten.
Door jouw verhaal te vertellen, krijg je zicht op de situatie, en hierdoor meer grip op zaken die te beinvloeden zijn.
Als je wilt kunnen we dieper ingaan op de waarden die jij belangrijk vindt, zodat je deze kunt laten meewegen in je keuzes.
Het kan daarbij bv gaan om jouw morele waarden of jouw persoonlijke waarden, maar ook naar jouw visie en waarden voor je bedrijf. Door hier goed naar te kijken krijg je zicht op wat jij echt belangrijk vindt, voor jezelf en voor je bedrijf. Zo leg je de basis voor een leven en een bedrijfsvoering waar je 100% achter kunt staan.