Moral Injury

We spreken van Moral Injury  wanneer iemand  kampt met schuldgevoel, spijt, onvrede over een situatie, of bijvoorbeeld boosheid over onrecht dat je is aangedaan. Dit zijn alle spanningen die te maken hebben met waarden en normen. Grote spanningen komen voor bij grote (plotselinge) veranderingen in iemands leven.Een nieuwe situatie brengt soms andere waarden met zich mee. Wat vroeger zinvol was, kan ineens zinloos of zelfs verwerpelijk zijn. Mensen kunnen daardoor behoorlijk in de knel komen. Zij kunnen niet meer achter hun levenswijze van vroeger of van tegenwoordig staan. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan veteranen die vanuit een oorlogssituatie in hun vredige thuissituatie komen waar heel andere waarden gelden.
Te denken valt ook aan mensen die door een ongeluk plotseling heel anders in het leven komen te staan. Wat vroeger belangrijk was, is nu niet meer van waarde en andersom.Het kan moeilijk zijn om je weg te vinden in de nieuwe situatie, of om te dealen met je vroegere leven. Kun je van het nieuwe leven houden? Kun je van je oude leven houden? Sta je nog achter de keuzes die je toen hebt gemaakt? Welke keuzes ga je nu maken? Ook in relatie tot de mensen om je heen? Hoe kun je oude waarden loslaten als je ze eigenlijk onopgeefbaar vindt?Deze en andere vragen kunnen we bespreken. We kunnen zoeken naar waarden die voor jou nu belangrijk zijn geworden, en naar een manier om de overgang te maken naar een leven waar je achter kunt staan.. Ook hier geldt dat jij het uitgangspunt bent, en het tempo en het thema bepaalt. Het doel is dat je verder kunt, anders misschien dan voorheen, maar wel waardevol.